Huizen waar je kunt blijven wonen, ook als je man of je ouders overlijden

20-12-2021 | 17:32

Bij elk Habitathuis hoort het recht om daar altijd te mogen blijven wonen, zonder het risico uit je huis te worden gezet. Pas als je daar op kunt vertrouwen, heb je een stabiele basis om zelf te bouwen aan een toekomst.

In Nepal werkt Habitat samen met de regering om ervoor te zorgen dat gezinnen eigendomsrechten krijgen, zodat ze niet meer van hun land kunnen worden verjaagd. Dit is vooral belangrijk voor vrouwen, die na het overlijden van hun man vaak door zijn familie uit huis worden gezet.

Habitat Nepal werkt samen met lokale overheden om ervoor te zorgen dat vrouwen samen met hun echtgenoten hun eigendom vastleggen. Landelijk bezit minder dan 20% van de vrouwen wettelijke eigendomsrechten. Het versterken van de eigendomsrechten van vrouwen draagt niet alleen bij aan gendergelijkheid, het verbetert ook de voedselzekerheid en vermindert armoede voor het hele gezin.

Landeigendom is sterk verbonden met duurzamer landgebruik, minder conflicten en sociale stabiliteit. Een eigen huis op eigen land is bovendien een basis om je eigen bedrijf aan huis te starten en betekent dus ook meer financiële stabiliteit.

“Ik ben heel trots dat dit huis EN het land waarop het staat, nu van mij is.
Niemand in mijn familie heeft ooit zelf land gehad.
Het geeft mij kracht.
Ik ben veranderd van een afhankelijke vrouw in een krachtige, zelfstandige vrouw. “⁠