M&M go Zambia Helping a Hand

Maaija de Roos
Closed You can't donate anymore
from €10,000 (26%)

"Practice what you preach" by Maaija

Zambia 29 maart tot 8 april 2019 

Netwerk, familie, vrienden, kennissen, relaties en alle lezers, ik wil jullie om hulp vragen!

Habitat for Humanity organiseert al jaren bouwreizen met als doel om een huis te bouwen vóór en mét mensen, en let wel dat is een kwart van de wereldbevolking, die geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben. Ze leven in ongezonde en onveilige krotten. Zonder middelen om deze negatieve spiraal te doorbreken.

In onze schone en veilige omgeving spreken wij van de Piramide van Maslov, herken je deze? In Zambia is zelfs de onderste laag er niet, de lichamelijke behoeften, waaronder ik naast eten en drinken, ook een thuis reken.

Al sinds 1984 is @HabitatNederland actief in Zambia om huizen te bouwen, samen met particulieren en bedrijven waaronder de Rabobank. Een bouwreis is ook bijzonder geschikt is om meer inhoud en diepgang te geven aan relaties met medewerkers, klanten en met de bevolking. Het geeft inzicht hoe goed wij het hebben en hoe slecht onze medemens het soms heeft, kortom een week met #impact.

Ik ga samen met een ervaren bouwgroep naar Zambia waar we zowel financieel als fysiek ons steentje gaan bijdragen onder het motto:

"Samen bouwen aan een Beter Leven"

@HabitatNederland gelooft dat een eigen huis hét middel is om mensen te helpen uit de armoede te komen. Een solide dak boven je hoofd, stevige muren en schoon drinkwater- dat is de basis! Het betekent veiligheid, zekerheid en verbeterde hygiënische omstandigheden. Een eigen huis biedt toegang tot kapitaal en kan dienen als onderpand voor een lening, voor microkrediet. Het biedt huiseigenaren nét de steun in de rug om een betere toekomst op te bouwen. Samen met de huiseigenaren bouwen we eenvoudige en betaalbare huizen.

Krijgen ze dan een huis? 

De mensen betalen met een maandelijkse aflossing hun lening (zonder winstoogmerk) terug en worden zo zelf eigenaar van hun huis. Zo worden ze niet afhankelijk van de geboden hulp, maar kunnen ze op eigen kracht verder. En van de aflossingen worden weer nieuwe huizen gebouwd, zodat Habitat steeds meer mensen kan ondersteunen om zelfstandig hun leven te verbeteren.

Wat maakt nu al veel indruk op mij?

  • In Zambia leven 69% van de mensen onder de armoedegrens;
  • De levensverwachting is 52 jaar, ik hoop zelf op 1 maart 54 jaar te worden...bijzondere gedachte!
  • Er zijn 15% weeskinderen, er is een generatie “tussenuit gevallen” doordat ouders vaak zijn overleden aan aids;
  • Van alle mensen is bijna 15% HIV-positief, in Nederland goed behandelbaar, maar in Afrika zijn de medicijnen onbetaalbaar;
  • Er zijn héél veel krottenwijken;
  • Er zijn al meer dan 4000 families geholpen en ruim 2000 vrijwilligers hebben hieraan een bijdrage geleverd.

En daarom wil ik graag ons steentje bijdragen. En daar heb ik jullie hulp bij nodig want náást de mensen waarmee we een  gefinancierd huis bouwen zijn er ook de echt schrijnende gevallen, bijvoorbeeld de oma van 85 jaar die het met haar 6 kleinkinderen moet zien te redden omdat vader en moeder beiden aan aids zijn gestorven. Deze oma heeft níet de verdiencapaciteit van een familie, ze heeft het al lastig om haar kleinkids groot te brengen. Voor deze situaties kan er een #weggeefhuis gebouwd worden. Wat zou ik het mooi vinden om één of twee huizen te kunnen realiseren, samen maken we het verschil want #growingabetterworldtogether kan ook echt alleen als jullie mij helpen om een bedrag van € 10.000 bij elkaar te kunnen krijgen. 

Help je mee en en ben je benieuwd naar onze vorderingen? We zorgen als team voor een blog/link van ons #bouwteam zodat we jullie op de hoogte kunnen houden van de voortgang.

Ik ben heel benieuwd naar jullie reacties, en we hebben nog ruim 30 dagen voor vertrek!

Op vele manieren probeer ik een steentje bij te dragen, docent voor de MBO4-klas via @StichtingLEF, vrijwilliger @itFryskeGea en @Cultuurfonds en dit heeft ook met vrijwilligerswerk te maken, maar dan vér weg en ik zie er heel erg naar uit om te bouwen en om daarnaast met de kinderen te spelen, de lach op hun gezicht te mogen zien want zeg nou zelf, verdient niet ieder kind een beetje aandacht en een thuis?

Alvast bedankt en een hartgroet van Maaija de Roos, Rabobank

Samen Sterk in de praktijk brengen, daar gaat het om!

View all
€250 10-04-2019 | 23:50 Goed initiatief van Maaija dat wij van harte ondersteunen.
€15 03-04-2019 | 15:41
€25 02-04-2019 | 11:19
€25 02-04-2019 | 10:17
€25 28-03-2019 | 21:11