Sweco

Sweco loopt de Damloop voor Habitat
Closed You can't donate anymore
from €1,875 (113%)

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de duurzame samenlevingen en steden van de toekomst. Onze missie: Transforming society together. Samen met klanten en de kennis van 20.000 architecten, ingenieurs en adviseurs creëren we slimme oplossingen voor het stedelijk gebied. Met oog voor de versnellende kracht van digitalisering en het perspectief van een groene en duurzamere samenleving.

Het werk van Habitat for Humanity – mensen ondersteunen bij de bouw van een eigen huis om zo zelfstandig een duurzame toekomst te bouwen – vinden wij enorm belangrijk en staat in verbinding met onze missie en dagelijkse werkzaamheden. Daarom dragen wij graag een steentje bij voor Habitat for Humanity. Dit jaar doen we dat door gezamenlijk deel te nemen aan de Dam tot Damloop.
Met de opbrengst kan Habitat bouwen aan een wereld waarin iedereen een veilig huis heeft.

View all
€5.40 17-09-2023 | 01:18
€10 16-09-2023 | 22:52
€15 16-09-2023 | 20:59
€25 16-09-2023 | 15:25
€50 15-09-2023 | 16:50