AAA-makelaars

Voor iedereen een woning
from €6.600 (0%)

Jij een huis, zij een huis – voor iedereen een woning!

AAA-Makelaars en Habitat: Samen bouwen we een beter leven!

Het hebben van een veilig huis betekent dat je een plek hebt waar je thuis kunt komen, waar je je veilig voelt, waar je samen kunt zijn met de mensen van wie je houdt.  Waar je je kinderen veilig kunt opvoeden en voorbereiden op hun toekomst. Omdat wij iedereen een huis en een betere toekomst gunnen, hebben wij besloten Habitat for Humanity te steunen. 

Het project in Oeganda
In Oeganda ondersteunt Habitat kwetsbare gezinnen – met weeskinderen bijvoorbeeld of een grootouder aan het hoofd. Gezinnen die door omstandigheden zelf niet in staat zijn om voor een goede en veilige leefomgeving te zorgen. Zij kunnen een steuntje in de rug heel goed kunnen gebruiken! Met de bouw van een huis en een wc krijgen deze families de veiligheid die ze nu missen. Daarnaast biedt Habitat jongeren een vakopleiding - als timmerman of bouwvakker bijvoorbeeld - en ondersteunt hen bij het opzetten van een bedrijfje. Zo bouwen zij zelfstandig een beter bestaan op vanuit de veilige basis van hun huis en leveren een positieve bijdrage aan de gemeenschap.

Met een bijdrage aan dit project werkt u mee aan de toekomst voor uiterst kwetsbare gezinnen. Het is een duurzame investering, want met een huis en een opleiding worden niet alleen deze mensen geholpen: Het is een basis waarop de gezinnen zelf verder bouwen en brengt verbeteringen die generaties lang meegaan.

Habitat bouwt een huis met een watervoorziening en een toilet voor een kwetsbaar gezin

  Een jongere uit het gezin krijgt een vakopleiding. Met een starterskit en begeleiding gaan ze meteen aan de slag.