Gedragscode Bouwreizigers Habitat Nederland


Habitat for Humanity Nederland heeft een gedragscode opgesteld voor haar bouwreizigers. Hiermee wil Habitat duidelijkheid scheppen over gewenste en vereiste omgangsvormen op locatie.

Habitat for Humanity Nederland verwacht dat alle deelnemers aan een bouwreis rekening houden met de groepsdynamiek en hun mededeelnemers. medewerkers van Habitat ter plaatste, de vaklui op de bouwplaats, huiseigenaren, de bewoners van de gemeenschappen waar zij bouwen en de reisbegeleider respecteren. Bijvoorbeeld door toestemming te vragen voor u een foto maakt.
Habitat for Humanity Nederland verwacht dat deelnemers zich verdiepen in de lokale cultuur en gebruiken van het gastland en die te respecteren. Bijvoorbeeld door gepaste kleding te dragen. Uw reisbegeleider en de lokale coördinator voorzien u vooraf van informatie over cultureel gepast gedrag. Het is verstandig om ook zelf te onderzoeken wat gepast is en wat niet zodat u een duidelijk beeld heeft bij wat wel en niet gepast is in de gemeenschap die u bezoekt.

Het is verboden tijdens de bouwreis drugs te gebruiken en tijdens officiële Habitat gelegenheden alcohol te drinken. In sommige landen zijn er strengere regels met betrekking tot alcohol. Uiteraard brengen uw reisbegeleider en de lokale coördinator u hiervan op de hoogte.

Het is niet toegestaan een fysieke/seksuele relatie aan te gaan met medewerkers van Habitat, huiseigenaren, andere mensen die deel uit maken van het project, minderjarigen of de reisbegeleider.
Houd er tevens rekening mee dat er in het buitenland op een hele andere manier omgegaan kan worden met seksualiteit. Het is van groot belang dat u rekening houdt met en respect heeft voor de culturele gevoeligheden en gebruiken met betrekking tot seksualiteit wanneer u omgaat met kinderen en de partnerfamilies/huiseigenaren van het project waaraan u meebouwt. Een in Nederland onschuldige handeling kan in andere landen als beledigend worden ervaren. Iets simpels als een knuffel of een kus op de wang kan ongepast zijn binnen een andere cultuur. Bovendien zijn bepaalde seksuele handelingen zelfs strafbaar en kunnen resulteren in boetes of een gevangenisstraf. Bedenk ook dat in sommige landen hiv/aids en andere ’soa’s op grotere schaal voorkomt.

Habitat for Humanity Nederland behoudt zich te allen tijde het recht voor om een deelnemer van een groep te vragen de bouwreis te verlaten indien de deelnemer ernstig wangedrag vertoont.
Hieronder vallen, maar niet uitsluitend, het overtreden van de wet (van het gastland of land van herkomst), het overtreden van Habitat beleid, en gedragingen die door Habitat of de reisbegeleider worden gekarakteriseerd als wangedrag. De financiële gevolgen van het wangedrag zijn te vinden in art. 15 van de algemene reisvoorwaarden.

Downloads:

Gedragscode reizigers Habitat Nederland Download hier de PDF