Gedragscode Bouwreizigers Habitat for Humanity Nederland

Habitat for Humanity Nederland heeft een gedragscode opgesteld voor haar bouwreizigers. Hiermee wil Habitat duidelijkheid scheppen over gewenste en vereiste omgangsvormen op locatie.

Habitat for Humanity Nederland verwacht dat alle deelnemers aan een bouwreis rekening houden met de groepsdynamiek en hun mededeelnemers, medewerkers van Habitat ter plaatste, de vaklui op de bouwplaats, huiseigenaren, de bewoners van de gemeenschappen waar zij bouwen en de reisbegeleider door allen met respect en waardig te behandelen. Dit betekent ook het vermijden van vernederend, denigrerend, beledigend of anderszins ongevoelig taalgebruik waarbij de waardigheid van een persoon wordt aangetast. We verwachten ook dat bouwreizigers zich verre houden van intimidatie, lichamelijke, seksueel of emotioneel misbruik. 

Habitat for Humanity Nederland verwacht dat deelnemers zich verdiepen in de lokale cultuur en gebruiken van het gastland en die te respecteren. Uw reisbegeleider en de lokale coördinator voorzien u vooraf van informatie over cultureel gepast gedrag. Het is verstandig om ook zelf te onderzoeken wat gepast is en wat niet zodat u een duidelijk beeld heeft bij wat wel en niet gepast is in de gemeenschap die u bezoekt. En de regels en beleid opvolgt dat de lokale Habitat medewerker of reisbegeleider worden gehanteerd.

De bouwreiziger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering (verbaal en non-verbaal) en misbruik ten opzichte van: Habitatmedewerkers, huiseigenaren, minderjarige en andere mensen die deel uitmaken van het project dat bezocht wordt. Alle seksuele handelingen, –contacten en –relaties tussen de bouwreiziger en hierboven genoemde personen zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een ongepaste lichamelijke of seksuele relatie tussen bouwreizigers is verboden. Hier valt tevens onder het kopen van seksuele diensten; zelfs als die in het land bij wet zijn toegestaan.

Houd er tevens rekening mee dat er in het buitenland op een hele andere manier omgegaan kan worden met seksualiteit. Het is van groot belang dat u rekening houdt met en respect heeft voor de culturele gevoeligheden en gebruiken met betrekking tot seksualiteit wanneer u omgaat met kinderen en de partnerfamilies/huiseigenaren van het project waaraan u meebouwt. Een in Nederland onschuldige handeling kan in andere landen als beledigend worden ervaren. Iets simpels als een knuffel of een kus op de wang kan ongepast zijn binnen een andere cultuur. Bovendien zijn bepaalde seksuele handelingen zelfs strafbaar en kunnen resulteren in boetes of een gevangenisstraf. Bedenk ook dat in sommige landen hiv/aids en andere ’soa’s op grotere schaal voorkomt.

Bouw aan een vertrouwensband met de andere deelnemers, huiseigenaren, reisbegeleider en Habitat medewerkers door hun vertrouwen niet te beschamen.

Het is verboden tijdens de bouwreis drugs bij te hebben, te kopen en/of te gebruiken. Het meenemen, kopen en/of gebruik van wapens is verboden. Tijdens officiële Habitat gelegenheden en op de bouwsite is het verboden om alcohol bij je te hebben, te kopen en/of te drinken. In sommige landen zijn er strengere regels met betrekking tot alcohol. Uiteraard brengen uw reisbegeleider en de lokale coördinator u hiervan op de hoogte.

Hou rekening met de social media richtlijn van Habitat wanneer je foto’s plaatst. Doe dit op een voor de bevolking respectvolle en waardige manier;  vraag altijd toestemming voor je een foto maakt. Je mag niets op social media plaatsten waardoor de identiteit van de toekomst huiseigenaren te achterhalen is. Plaats dus geen achternaam en exacte locatie  (alleen het land) bij je post.

Om misverstanden, ongemak, gekwetste gevoelens of jaloezie te voorkomen vragen wij bouwreizigers om geen cadeaus te geven aan huiseigenaren, Habitat Staff etc. zonder daar over eerste te overleggen met een Habitat medewerker. De Habitat Medewerker kan vertellen wat gepast is.

Habitat for Humanity staat voor een “ Zie je iets, zeg iets”  cultuur. Als je (potentiële) misdragingen constateert help die dan te voorkomen door je zorgen te delen met de reisbegeleider of Habitat medewerker. Je kan ook anoniem melding maken via: MySafeWorkplace.com

Habitat for Humanity Nederland behoudt zich te allen tijde het recht voor om een deelnemer van een groep te vragen de bouwreis te verlaten indien de deelnemer ernstig wangedrag vertoont.

Hieronder vallen, maar niet uitsluitend, het overtreden van de wet (van het gastland of land van herkomst), het overtreden van Habitat beleid, en gedragingen die door Habitat of de reisbegeleider worden gekarakteriseerd als wangedrag. De financiële gevolgen van het wangedrag zijn te vinden in art. 15 van de algemene reisvoorwaarden. 

 

Paraaf

Naam ………………………………………………………………………..

Datum en Plaats ………………………………………………………………………...

Handtekening ………………………………………………………………………...

 

Gedragscode reizigers Habitat Nederland Download PDF