#Jeanien bouwt voor Nepal

Jeanien Eertink
Closed You can't donate anymore
from €2,600 (90%)

Lieve lezer,  

In maart 2020 ga ik voor de 4de keer met Habitat for Humanity mee als bouwvrijwillger. Deze keer gaan we met het bouwteam naar Nepal.

In Nederland besteden wij veel tijd en geld aan een fijn en gezellig huis. Een goed en veilig huis is voor ons heel van zelfsprekend. Wereldwijd leven 1.6 miljoen mensen in sloppen of op straat. Een leven in zelfgemaakte hutjes van modder en golfplaten zonder schoon drinkwater of sanitaire voorzieningen. 

“Ik vind dat goede huisvesting een mensenrecht is. Het mogen leven in een veilige omgeving met hygiënische voorzieningen en scholing voor de kinderen”.

Daarom ga ik samen met een fantastische groep vrijwilligers huizen bouwen in Nepal! In Nepal leeft 25-30% onder de armoedegrens. Is de leeftijdsverwachting 66 jaar. Is er weinig scholing en een slechte gezondheidszorg. 50% leeft in slechte omstandigheden. Door de aardbeving in 2005 zijn er 800.000 huizen verwoest. 30% heeft geen toegang tot schoonwater en 60% geen toegang tot een toilet. 

Ga jij mij helpen het verschil maken? Het verschil naar vrijheid, stijging van eigenwaarde, veiligheid en rust, betere gezondheid en toekomst voor de kinderen! De huizen worden niet weggegeven. De eigenaren sluiten een micro-hypotheek af, de families bouwen zelf mee, we werken aan onafhankelijkheid en zelfredzaamheid, mensen helpen zichzelf te helpen. 

Persoonlijke acties en donaties zijn alweer volop bezig. Maar ik ben er nog niet! Om het bouwen van huizen mogelijk te maken kan ik jullie steun in vorm van een donatie heel goed gebruiken. Bouw jij met mij mee? Het zou geweldig zijn als je meedoet, iedere donatie is een stap naar een veilige toekomst.  

Ik wil jullie danken voor het lezen en hopelijk voor jullie financiële en liefdevolle support. 

Liefs, Jeanien 

Dear reader,
 
In March 2020 I will join Habitat for Humanity for the 4th time as a building volunteer. This time we will visit Nepal with a construction team of 18 volunteers.
 
In the Netherlands we spend a lot of time and money on a nice and cozy house. A good and safe house is self-evident for us. 1.6 million people worldwide live in slums or on the street. A life in self-made huts of mud and corrugated iron without clean drinking water or sanitary facilities.
 
“I believe that good housing is a human right. Being allowed to live in a safe environment with hygienic facilities and education for the children. "
 
That's why I am going to build houses in Nepal with a fantastic group of volunteers! In Nepal, 25-30% live below the poverty line. Is the age expectation 66 years. There is little education and poor healthcare. 50% live in poor conditions. As a result of the earthquake in 2005, 800,000 houses were destroyed. 30% have no access to clean water and 60% have no access to a toilet.
 
Will you help me make the difference? The difference to freedom, self-esteem, safety, better health and a future for the children! The houses are not given away. The owners take out a micro-mortgage, the families help build themselves, we work on independence and self-reliance, people help themselves.
 
Personal promotions and donations are already in full swing. But I'm not there yet! I can use your support in the form of a donation very well to make building houses possible.Are you building with me? It would be great if you participate, every donation is a step towards a safe future.
 
I want to thank you for your time and hopefully for your financial and loving support.
 
Love, Jeanien
 
View all
€75 26-02-2020 | 13:04
€50 28-01-2020 | 20:48
€25 31-07-2019 | 10:13 Lieve Jeanien, Fantastisch wat je doet. Onvoorwaardelijke liefde voor de medemens! Een Lichtwerker. Liefs en succes 🙏❤
€1,250 17-07-2019 | 17:03
€30 30-06-2019 | 23:18